УГОДА КОРИСТУВАЧА
Ця Угода визначає умови використання сайту https://proshow.com.ua  і правила продажу товарів в інтернет-магазині PROSHOW 

1. Основні визначення

1.1. Покупець - фізична особа або юридична особа, яка має намір замовити або придбати Товари, або замовляє, купує або використовує Товари, яка оформила Замовлення на сайті  https://proshow.com.ua . 
1.2. Продавець - приватний підприємець, зареєстрований відповідно до законодавства України, що здійснює продаж Товарів дистанційним способом. 
1.3. При спільному згадуванні Продавець і Покупець також іменуються «Сторони», а кожен окремо «Сторона».
1.4. Адміністрація Сайту - правовласник сайту  https://proshow.com.ua
1.5. Магазин - інтернет-магазин PROSHOW 
1.6. Сайт - справжній веб-сайт "https://proshow.com.ua", доступний за адресою "https://proshow.com.ua". На сайті будь-який Покупець може ознайомитися з представленими Товарами, їх описом і цінами, вибрати певний Товар, спосіб оплати і доставки Товарів, оформити Замовлення за допомогою мережі Інтернет або зробити Замовлення по телефону або електронній пошті. 
1.7. Товар - річ, не вилучена і не обмежена у цивільному обороті і представлена до продажу за допомогою розміщення у відповідному розділі сайту https://proshow.com.uaПредметом купівлі-продажу можуть бути тільки Товари, покупка яких підтверджена співробітниками Продавця по телефону, в порядку, передбаченому п. 3. Справжнього Угоди. 
1.8. Замовлення - оформлений запит Покупця на купівлю та доставку за вказаною у запиті адресою Товарів, обраних на сайті https://proshow.com.ua, відправлений за допомогою мережі Інтернет та / або повідомлений Покупцем Продавцю по телефону. 
1.9. Кур'єрська служба доставки - транспортна компанія, що здійснює доставку Товарів, згідно Замовленню Покупця.
1.10. Інформація - надається Покупцям Сайту інформація текстового або графічного характеру. Інформація призначена для повнолітніх дієздатних громадян і не повинна використовуватися іншими особами, якщо це спеціально не передбачено чинним законодавством України. Інформація може містити елементи реклами діяльності особи (осіб), на законних підставах здійснюють роздрібну торгівлю, надання послуг і т.п. 

2. Загальні положення

2.1. Ця Угода є договором-офертою між Продавцем і Покупцем.
2.2. Ця Угода про використання Сайту укладається між Продавцем, і будь-яким Покупцем. Звернення до будь-якого з розділів Сайту, а також і розміщення на нього посилань, цитування та передрук матеріалів сайту, мають на увазі юридично зобов'язуючу згоду Користувача на дотримання умов і положень цієї Угоди. Продавець і Покупець в сукупності іменуються «Сторонами». 
2.3. Замовляючи Товари в порядку, визначеному цією Угодою, Покупець погоджується з цією Угодою. 
2.4. До відносин між Покупцем і Продавцем застосовуються положення Цивільного Кодексу України, Закон України «Про захист прав споживачів» та інші правові акти, прийняті відповідно до них.
2.5. Продавець залишає за собою право як змінити цю Угоду, так і ввести нове. Подібні зміни вступають в силу з моменту їх розміщення на Сайті. Використання Користувачем матеріалів сайту після зміни Угоди автоматично означає їх прийняття. При незгоді Покупця з внесеними змінами він зобов'язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту. 

3. Оформлення та терміни виконання Замовлення

3.1. Замовлення Покупця може бути оформлений по телефону і / або за допомогою мережі Інтернет. 
3.1.1. При оформленні Замовлення по телефону Покупець підтверджує, що ознайомлений з цією Угодою, і надає співробітнику Продавця інформацію, необхідну для оформлення Замовлення.
3.1.2. При оформленні Замовлення за допомогою мережі Інтернет Покупець заповнює електронну форму Замовлення на Товар і відправляє сформований Замовлення Продавцеві за допомогою мережі Інтернет. 
3.2. Після отримання Замовлення Продавець погоджує дані Замовлення з Покупцем по телефону і / або за допомогою електронної пошти, в тому числі дату і час доставки товару. Зазначені дата і час залежать від району доставки та часу, необхідного на обробку Замовлення.
3.3. Якщо після отримання Замовлення виявляється, що на складі у Продавця відсутня необхідна кількість замовленого Товару, Продавець інформує про це Покупця по телефону. Покупець має право погодитися прийняти Товар в кількості, що є в наявності у Продавця, або анулювати дану позицію Товару із Замовлення. У разі неотримання відповіді Покупця протягом 3 (трьох) календарних днів, з моменту повідомлення по телефону, Продавець має право анулювати Замовлення в повному обсязі. 
3.4. Покупець має право змінити Замовлення до його поставки шляхом повідомлення про це Продавця по телефону і / або за допомогою електронної пошти. При цьому в разі потреби Продавцем можуть бути змінені дата і (або) час доставки Товару Покупцеві, що підлягає погодженню з Покупцем в порядку, передбаченому п. 3.2. цієї Угоди.
3.5. У разі виникнення у Покупця питань, що стосуються властивостей і характеристик Товару, перед оформленням Замовлення Покупець повинен звернутися до Продавця по телефону і / або за допомогою електронної пошти. 

4. Доставка

4.1. Продавець докладе всіх зусиль для дотримання дати і часу доставки, погоджених Сторонами в порядку, передбаченому п. 3.2. цієї Угоди, тим не менш, затримки в доставці можливі зважаючи на непередбачені обставини, що сталися не з вини Продавця. 
4.2. Способи доставки: 
4.2.2. Для Покупців міст України: 
4.2.2.1. Доставка здійснюється кур'єрською службою доставки. Кур'єрську службу вибирає Покупець. Доставку сплачує Покупець відповідно до тарифів обраної служби.
4.3. При доставці замовлені Товари вручаються Покупцеві або особі, зазначеній в якості одержувача в Замовленні, або особі, уповноваженій Покупцем і / або Одержувачем, який надав доручення на право отримання Товару. 
4.4. Щоб уникнути випадків шахрайства, а також для виконання взятих на себе зобов'язань, при врученні Товару, сплаченого Покупцем в порядку передоплати, особа, яка здійснює доставку Товару, має право вимагати пред'явити документ, що засвідчує особу Покупця і / або Одержувача, а також вимагати вказати реквізити даного документа на квитанції до Замовлення. Продавець гарантує конфіденційність і захист персональної інформації Покупця і / або Одержувача відповідно до розділу 8 цієї Угоди.
4.5. При передачі Товару Покупцю проводиться його перевірка за кількістю, якістю (видимі недоліки), комплектності, а також відповідності його Замовленню Покупця. 
4.6. Покупець і / або Одержувач у момент передачі йому Товару отримує наступний документ на Товар - товарний чек встановленої форми; 
4.7. Після приймання Товару Покупцем і / або Одержувачем, Продавець приймає претензії в порядку, передбаченому розділом 9 цієї Угоди та чинного законодавства України. 

5. Оплата Товару

5.1. Ціна Товару вказується поруч з певним найменуванням Товару на сайті https://proshow.com.ua . 
5.2. Ціна Товару, зазначена на сайті https://proshow.com.ua, Може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна Товару, щодо якої Покупцем оформлений Замовлення, зміні не підлягає. 
5.3. Оплата Товару Покупцем проводиться в гривнях шляхом: 
- при доставці Товару водієм-експедитором - готівковими коштами водієві-експедиторові безпосередньо після отримання Товару. В інших випадках - поповнення карткового рахунку Продавця в банку. 
- при доставці Товару кур'єрською службою, Продавець має право просити Покупця перерахувати передоплату в розмірі повної вартості Замовлення. 

6. Відповідальність Сторін

6.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, придбаних в Магазині.
6.2. Продавець не відповідає за збитки Покупця, що виникли в результаті: 
- неправильного заповнення Замовлення, в т.ч. неправильного зазначення персональних даних; 
- неправомірних дій третіх осіб. 
6.3. Покупець несе всю відповідальність за достовірність відомостей, зазначених ним при оформленні Замовлення в Магазині. 
6.4. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили, тобто подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли передбачити і запобігти розумними заходами.
6.5. В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань, не передбачених п. 6.4. Угоди, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. 

7. Торгові марки

7.1. Всі торгові марки і назви, на які даються посилання в матеріалах цього Сайту, є власністю їх відповідних власників. 

8. Конфіденційність і захист персональної інформації

8.1. Надання інформації Покупцем: 
8.1.1.Прі оформленні Замовлення на сайті https://proshow.com.ua  Покупець надає про себе наступну інформацію: Ім'я, адреса електронної пошти, номер телефону, логін. 
8.2. Використання інформації, наданої Покупцем і одержуваної Продавцем:
8.2.1. Продавець використовує отриману від Покупця інформацію для виконання своїх зобов'язань перед Покупцем; 
8.2.2. Продавець має право направляти Покупцю повідомлення рекламно-інформаційного характеру. Якщо Покупець не бажає отримувати розсилки від Продавця, він повинен відмовитися від отримання такої розсилки, направивши відмову на електронну пошту сайту https://proshow.com.ua
8.3. Розголошення інформації, отриманої Продавцем: 
8.3.1. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації агентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, для виконання зобов'язань перед Покупцем.
8.3.2. Не вважається порушенням зобов'язань розголошення інформації відповідно до обґрунтованих і застосовними вимогами закону. 
8.4. Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Покупцем на Сайті в загальнодоступній формі. 

9. Інші умови

9.1. До відносин між Покупцем і Продавцем застосовується законодавство України. 
9.2. Покупець гарантує, що всі умови цієї Угоди йому зрозумілі, і він приймає його безумовно і в повному обсязі. 
9.3. Все виникає суперечки сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів, при не досягненні угоди суперечка буде переданий на розгляд до суду відповідно до чинного законодавства України.
9.4. Недійсність будь-якого положення цієї Угоди не тягне за собою недійсність інших положень. 
9.5. Визнання судом будь-якого пункту Угоди недійсним або не підлягає примусовому виконанню не тягне недійсності інших пунктів Угоди. 
9.6. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з Покупців пунктів Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав на які охороняються відповідно до законодавства матеріали Сайту. 

10. Умови надання гарантій

10.1. Продавець гарантує високу якість Товару протягом терміну експлуатації, за умови належного дотримання Покупцем вимог експлуатації Товару.
10.2. Гарантія надається виробником Товару. Магазин не несе відповідальності за недотримання технічних умов виробником і заводський брак. 
10.3. Пошкоджений Товар або Товар, на якому є сліди експлуатації (за умови відсутності претензій за якістю) поверненню не підлягає. 
10.4. Всі гарантійні випадки розглядаються на підставі Закону України «Про захист прав споживачів». 
10.5. Продавець залишає за собою право експертної оцінки причин пошкодження Товару з відшкодуванням у подальшому витрат з проведення зазначеної оцінки Стороною, відповідальною за виникнення пошкоджень.
10.6. У разі, якщо придбаний у Продавця Товар належної якості не підходить Покупцеві за габаритами, формою або розміром і не може бути використаний за призначенням, Покупець має право в терміни, встановлені законодавством України, обміняти його на аналогічний Товар або повернути Товар Продавцеві. Обмін Товару належної якості провадиться, якщо Товар не було використано і збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, ярлики, а також товарний чек про оплату і збережена оригінальна упаковка Товару.

 

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Інтернет-магазин гарантує нормальну роботу виробу протягом терміну, зазначеного в  обмеженнях щодо термінів гарантії (див. Текст нижче).

Якщо протягом гарантійного періоду в 
виробі з'являється дефект через його недосконалою конструкції, недостатнього 
якості виготовлення або неякісних матеріалів і деталей, то фірма-постачальник 
гарантує виконання безкоштовного гарантійного ремонту дефектного вироби (або його 
частини або частин) в майстерні фірми-постачальника. Замінні дефектні деталі переходять 
у власність фірми. 
Доставка і вивезення дефектного вироби (в майстерню з майстерні) проводиться за рахунок 
власних коштів покупця. Ремонт проводиться тільки в гарантійній майстерні. 
При бажанні клієнта зробити ремонт на місці експлуатації, він зобов'язується сплатити 
транспортні витрати пов'язані з виїздом майстра.
Протягом гарантійного терміну безкоштовно для клієнта усуваються несправності виробів 
виникли в результаті заводських дефектів. Очищення вироби від пилу, профілактична 
протирання і роботи пов'язані з обслуговуванням устаткування виконуються за кошти 
клієнта.

ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ на деталі, ймовірність пошкодження яких 
істотно вище звичайної за характером їх експлуатації або відбулися в результаті 
природного зносу (включаючи витратні матеріали), такі як: лампи, двигуни і 
редуктори, вентилятори, плівки, капсулі, запобіжники, котушки динаміків (згорілі 
внаслідок перевищення потужності, або акустичного збудження), з'єднувальні шнури 
тощо 
Дані деталі купуються і встановлюються власними силами покупця, і фірма 
не зобов'язаний проводити вищеперелічений спектр послуг.

- Обмеження по термінах гарантії продукції бренду 
"BIG": на звуковідтворювальний обладнання не більше 6 міс (при гарантійному періоді 
понад 6 міс - повна гарантія не більше 6 міс, період, що залишився безкоштовне сервісне 
обслуговування), світлове обладнання не більше 3 міс. Радіосистеми, акустичні 
динаміки, драйвери та обладнання містить нагрівальний елемент - 
міс. Лазерні діоди- 1 міс. На світлові лампи розжарювання гарантія становить до 3 х днів.

На LED випромінювачі і лазерні діоди для світлових приладів (а також всередині 
світлових приладів), акумуляторні батареї гарантія становить 1 місяць.

ВАЖЛИВО!!! На увесь асортимент бренду "BIG" з роздрібною ціною до 1200 грн. - гарантія складає 7 днів на перевірку працездатності виробу.

- Обмеження по термінах гарантії продукції брендів (BMS, Cabletech, City Light, City 
Sound, Deli Effect, Dibeisi, Disco Effect, EMS, Emiter-S, ITC Audio, Kaifat, Kool Sound, LFrank Audio, LanLing, New Light, NGS, Nuoma, Polarlights, PROSHOW, Roxtone, ShowArt, 
Takstar, X-Laser, Younasi): на звуковідтворювальний обладнання не більше 6 міс  (при гарантійному періоді понад 6 міс - повна гарантія не більше 6 міс),світловеобладнання
не більше6 міс., радіосистеми, акустичні динаміки, драйверита обладнання
містить нагрівальний елемент -1 міс., лазерні діоди- 1 міс.

- Обмеження по термінах гарантії продукції бренду "Sky Sound" : на звуковідтворююче устаткування не більше 12 місяців. На стельові акустичні системи 12 місяців, на настінні акустичні системи - 12 місяців, на підсилювачі потужності - 12 місяців, на інше устаткування бренду "Sky Sound" - не більше 6 місяців.

- Обмеження по термінах гарантії продукції інших брендів: 
На всі товари, що включають в себе електронні і механічні компоненти, ми 
надаємо гарантію. Гарантійний термін (від 6 до 12 місяців) вказано в докладному 
описі товару. Якщо ж в описі не вказано гарантійний термін, то він становить 6  місяців.

НЕ МОЖЛИВИЙ повернення і обмін товарів, які становлять витратні матеріали, струни, 
світлофільтри, вакуумні лампи для гітарних підсилювачів, кабельна продукція, роз'єми, 
перехідники, засоби по догляду, товари, так чи інакше пов'язані з гігієною (губні 
гармоніки, мундштуки і т.п .).

На світлові лампи розжарювання гарантія становить до 3-х днів. На LED випромінювачі і 
лазерні діоди для світлових приладів (а також всередині світлових приладів), 
акумуляторні батареї гарантія становить 1 місяць.

Протягом гарантійного терміну ПОКУПЕЦЬ має право пред'явити претензії у разі виявлення 
дефектів лише за умови експлуатації відповідно до технічних рекомендацій 
відповідно до інструкції по експлуатації виробника, збереження упаковки і фірмовому 
гарантійному талоні. 
Рекламації і нарікання на несправний товар приймаються протягом 14 днів з моменту 
отримання товару. 
При поверненні товару Покупець зобов'язується оплатити вартість логістичних робіт і робіт 
з дефектації вироби, а також вартість оренди професійного обладнання (якщо 
обладнання було працездатним). Інтернет-магазин не несе відповідальність за 
несправність, недостачу товару виникло в результаті неправильного транспортування до
Покупцеві, такий виріб не підлягає поверненню. Всі суперечки пов'язані з пошкодженням 
товару під час транспортування вирішуються Покупцем з фірмою Перевізником. 
Дефектації несправного товару повернутого ПРОДАВЦЕВІ проводяться протягом 14 робочих 
днів. 
При укладанні Сервісного Центру (актом дефектації) - про несправності сталася по 
причині порушення умов експлуатації або обладнання експлуатувалося клієнтом 
більш необхідного терміну для перевірки працездатності в професійних цілях або 
комерційної діяльності. Продавець відмовляє в поверненні обладнання на протязі 14 днів.

Гарантія не поширюється на: 
- Вироби з ушкодженнями (подряпини, тріщини і аналогічні механічні зовнішні 
пошкодження), що виникли внаслідок недбалого поводження, неправильного використання 
(включаючи перевантаження, роботу на підвищених потужностях, роботу при напрузі мережі нижче 
180 В або вище 230 В), недотримання додається Інструкції по експлуатації, а також 
хімічного (електрохімічного) впливу води або внаслідок аномальних умов 
навколишнього середовища в місці їх установки і експлуатації - після здійснення покупки. 
- Вироби з ушкодженнями, що виникли внаслідок неправильного транспортування або 
зберігання їх споживачем. 
- Вироби з несправностями, що виникли внаслідок попадання всередину тварин, комах
і гризунів, а також внаслідок непереборних сил (пожежа, повінь, блискавка, 
землетрус і т.д.). 
- Вироби, ремонт, розтин або установка яких проводилися клієнтом або особами, 
уповноваженими на те фірмою. Вироби, що експлуатуються з не поєднані 
додатковими деталями (вузлами), а також зазнали будь-яких змін або 
переробкам в їх конструкції. 
Гарантійний термін обчислюється з моменту покупки вироби.

ОБМІН І ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ: 
Згідно п. 25 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про захист прав споживачів», технічно складні побутові 
товари - це непродовольчі товари широкого вжитку (прилади, машини, 
устаткування та інші), які складаються з вузлів, блоків, комплектуючих виробів, 
відповідають вимогам нормативних документів, що мають технічні характеристики, 
супроводжуються експлуатаційними документами і на які встановлено гарантійний 
термін. 
Таким чином, світлове, звукове, лазерне обладнання для дискотек і концертів є 
технічно складним товаром, оскільки складається з вузлів, блоків, комплектуючих виробів, 
має технічні характеристики, супроводжуються експлуатаційними документами і на
які встановлено гарантійний термін. 
Згідно ст. 9 ЗУ «Про захист прав споживачів» , Споживач має право обміняти 
непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, якщо товар не  задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не 
може бути використаний споживачем за призначенням; споживач має право на обмін 
товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня покупки, якщо 
триваліший строк не оголошений продавцем; обмін товару належної якості 
провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, 
споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий
споживачеві разом з проданим товаром.

Наш інтернет-магазин відправляє вантажі безпосередньо зі складів постачальників 
за допомогою транспортних перевізників (Нова Пошта, Інтайм, Автолюкс). Тому ми 
настійно рекомендуємо перевіряти товар саме у відділенні перевізника, але не за 
його межами. Якщо ж з яких-небудь причин вам не підійшов товар, то ви можете 
відмовитися від нього у відділенні вантажоперевізника і повідомити нам про можливі причини 
відмови.

Якщо обладнання було розпаковано, встановлено і підключено поза відділенням 
вантажоперевізника (для того, щоб зрозуміти підходить воно вам чи ні) , то таке 
обладнання буде вважатися використаним В даному випадку, якщо ви прийміть рішення 
повернути або обміняти даний товар на аналогічний, то ця процедура буде проходити через 
огляд сертифікованого сервісного центру того чи іншого бренду постачальника.

Якщо при огляді товару сервісним центром, товар буде мати при собі документи, що підтверджують покупку (товарний чек і / або гарантійний талон), цілісність упаковки і комплектації, товарний вигляд (відсутність подряпин, потертостей, відколів) і 100% первісну працездатність, то такий товар підлягає обміну або поверненню, в іншому випадку ми будемо змушені відмовити в обміні або поверненні товару.

____

Більш детальна інформація про повернення / обміну товару належної та неналежної якості, а також про повернення грошових коштів знаходиться в " ЗАКОНІ УКРАЇНИ Про захист прав споживачів "

Для того, щоб ми змогли повернути вам кошти, Вам необхідно заповнити один із бланків і надіслати нам скан копію, засвідчену вашим підписом, на нашу електронну пошту order@proshow.com.ua:

Заява про повернення товару та коштів

Заява про повернення помилково сплачених коштів за відсутності товару

ВАЖЛИВО! Оригінал заповненого вами бланка на повернення товару та коштів обов'язково необхідно вкласти в посилку при відправці на повернення товару. Без даної процедури склад не зможе прийняти товар, і, відповідно, не буде здійснено повернення коштів!